Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

 

 

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

-Akékoľvek objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.propets.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.

-Predávajúcim je Peter Kiss prostredníctvom internetového obchodu www.granulkovo.sk

Základné údaje

Peter Kiss ml.

Hlavná 40

90029 Nová Dedinka

IČO:48096466

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

www.soi.sk


-Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (40/1964 Sb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (634/1992 Zb.) Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č.513/1991 Zb.), všetko v znení noviel.


2. Registracia


-Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail).

3. Objednanie tovaru

-Elektronická objednávka tvorí kúpnu zmluvu medzi Dodávateľom a nakupujúcim (zákazníkom). Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke.

-úpna zmluva je uzatvorená od okamihu odoslania elektronickej objednávky zákazníkom dodávateľovi, ktorý túto objednávku potvrdí zaslaním kópie objednávky e-mailom na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu

-Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Miesto dodania tovaru je uvedené zákazníkom v objednávke tovaru. Objednaný tovar zasielame za uvedených podmienok výhradne na území Slovenskej republiky. Pre zásielky do zahraničia je nutná individuálna dohoda.

 

4. Platba za tovar

- platba v hotovosti pri doručení a osobnom prevzatí tovaru,

- prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu na základe zálohovej faktúry

- platbou cez paypal

- na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra

- Daňový doklad / faktúra je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

- Vami objednaný tovar bude expedovaný vždy v čo najkratšom možnom čase.

- v prípade tovaru na sklade u distribútora je tovar odosielaný spravidla do 10 pracovných dní,

- v prípade, že by lehota expedície tovaru mala prekročiť 7 pracovných dní, bude o tomto kupujúci informovaný najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia objednávky.

-Informácia o dostupnosti tovaru sa zobrazuje aj priamo pri tovarovej položke v našom e-shope. Táto informácia je však informatívna a správna za bežných podmienok. Môže však nastať situácia, kedy si tovar objedná naraz viacero zákazníkov a tento sa zo skladu minie. Vtedy neplatí poznámka o dostupnosti tovaru. Tento fakt ovplyvniť nedokážeme a preto Vás na danú skutočnosť týmto upozorňujeme.

-V prípade nevyzdvihnutia tovaru objednávateľom, je objednávateľ povinný uhradiť odosielateľovi čiastku za poštovné.

-Ak je dohodnutá platba na základe zálohovej faktúry, tovar je kupujúcemu odosielaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho.

- O dodacej lehote a termíne dodania bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.

- Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku .

6. Reklamácia


-Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.granulkovo.sk a právnym poriadkom platným v SR.
-Tovar môžete reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese propets.sk@gmail.com

- Výmena alebo vrátenie tovaru je možné iba v prípade vrátenia v pôvodnom stave, so všetkým príslušenstvom a dokladmi.

-Pri preberaní tovaru sa uistite, či nedošlo k poškodeniu obalu na tovare počas prepravy, čo by mohlo mať za následok znehodnotenie tovaru, alebo úbytok tovaru následkom jeho úniku z obalu. Za poškodenie tovaru počas prepravy zodpovedá prepravca a Vy máte právo poškodený tovar neprevziať a spísať o tejto udalosti protokol spolu so šoférom prepravcu.

-Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave. Ďalej pozri reklamačný poriadok.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
Kupujúci ma právo podľa novely občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok užívania alebo opotrebovania v pôvodnom obale poslať späť v uvedenom termíne. Náklady na transport nesie zákazník. Po prevzatí vráteného tovaru predávajúci vráti zákazníkovi peňažnú čiastku poštovou poukážkou alebo na účet v banke v priebehu 30 dní.

7. Reklamačný poriadok
Ako postupovať pri reklamácii?

1. Kupujúci je povinný okamžite po prevzatí zásielky jej obsah dôkladne skontrolovať a o všetkých zistených chybách najneskôr do troch pracovných dní informovať predávajúceho e-mailom na adrese propets.sk@gmail.com

2. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do dvoch pracovných dní po prevzatí reklamácie reagovať na reklamáciu kupujúceho s vyjadrením o presnom postupe jej vybavenia.

3. K reklamácii je nutné predložiť nasledujúce dokumenty: daňový doklad – faktúra, sprievodný list o dôvode reklamácie a poškodený tovar. V sprievodnom liste musí byť zmienené čo konkrétne je predmetom reklamácie. Zmienené dokumenty spolu s poškodeným tovarom je nutné poslať na adresu sídla firmy:  Peter Kiss , Hlavná 40 , 90029 Nová Dedinka

4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za poškodenie tovaru vzniknuté pri preprave.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

-Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dodaciu adresu (v prípade, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

-Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu sídla, dodaciu adresu (v prípade, ak je odlišná od fakturačnej adresy) vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

-Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

- Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlasení sa na stránke www.granulkovo.sk v sekcii môj účet.

- Prevádzkovateľ internetových stránok www.propets.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.